• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/03/2004
Về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Uỷ ban nhân dân các cấp
Số ký hiệu 53/2004/NĐ-CP Ngày ban hành 18/02/2004
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 12/03/2004
Nguồn thu thập Công báo số 14+15, 2004; Ngày đăng công báo 26/02/2004
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.