• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2009
Công nghệ cao
Số ký hiệu 21/2008/QH12 Ngày ban hành 13/11/2008
Loại văn bản Luật Ngày có hiệu lực 01/07/2009
Nguồn thu thập Công báo số 143+144, năm 2009 Ngày đăng công báo 10/03/2009
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ 1 phần bởi văn bản Luật 32/2013/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.