• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/12/1945
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 60-NV/CC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
21/12/1945 Văn bản được ban hành 60-NV/CC
21/12/1945 Văn bản có hiệu lực 60-NV/CC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.