• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/05/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
04/04/2015 Văn bản được ban hành 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP
20/05/2015 Văn bản có hiệu lực 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.