• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/02/2012
Ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 28/2005/QĐ-TTg Ngày ban hành 01/02/2005
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 01/03/2005
Nguồn thu thập Công báo số 09 - 02/2005; Ngày đăng công báo 14/02/2005
Ngành
  • Ngoại giao
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực bị thay thế Ngày hết hiệu lực 01/02/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.