• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 22/11/2011
Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia
Số ký hiệu 17/2011/QH13 Ngày ban hành 22/11/2011
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 22/11/2011
Nguồn thu thập Công báo số 619+620, năm 2011 Ngày đăng công báo 12/12/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.