• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2020
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 09/2020/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
18/03/2020 Văn bản được ban hành 09/2020/QĐ-TTg
01/05/2020 Văn bản có hiệu lực 09/2020/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.