• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 26/08/2014
Sửa đổi, bổ sung quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất ban hành kèm theo Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số ký hiệu 36/2011/TT-BTNMT Ngày ban hành 15/09/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/11/2011
Nguồn thu thập Công báo số 527+528, năm 2011 Ngày đăng công báo 16/10/2011
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài nguyên và Môi trường Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 40/2014/TT-BTNMT Quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất Ngày hết hiệu lực 26/08/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.