• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2013
Lịch sử hiệu lực: Luật 30/2004/QH11
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/12/2004 Văn bản được ban hành 30/2004/QH11
01/07/2005 Văn bản có hiệu lực 30/2004/QH11
01/01/2009 Bị thay thế 1 phần 12/2008/QH12
01/01/2009 Được bổ sung 12/2008/QH12
01/07/2013 Văn bản hết hiệu lực 30/2004/QH11
01/07/2013 Bị thay thế 19/2012/QH13
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.