• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 01/05/2012
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 09/2007/TTLT-BTP-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/11/2007 Văn bản được ban hành 09/2007/TTLT-BTP-BTC
26/12/2007 Văn bản có hiệu lực 09/2007/TTLT-BTP-BTC
01/05/2012 Văn bản hết hiệu lực 09/2007/TTLT-BTP-BTC
01/05/2012 Bị thay thế 47/2012/TTLT-BTC-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.