• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/04/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 50/2017/TT-BQP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
08/03/2017 Văn bản được ban hành 50/2017/TT-BQP
25/04/2017 Văn bản có hiệu lực 50/2017/TT-BQP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.