• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 03/2019/TT-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/03/2019 Văn bản được ban hành 03/2019/TT-BTP
15/05/2019 Văn bản có hiệu lực 03/2019/TT-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.