• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/08/2019
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 04/2019/TT-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
15/06/2019 Văn bản được ban hành 04/2019/TT-BTP
01/08/2019 Văn bản có hiệu lực 04/2019/TT-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.