• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/01/2014
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 173/2013/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/11/2013 Văn bản được ban hành 173/2013/TT-BTC
05/01/2014 Văn bản có hiệu lực 173/2013/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.