• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/10/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 138/2015/TTLT-BTC-BQP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
01/09/2015 Văn bản được ban hành 138/2015/TTLT-BTC-BQP
16/10/2015 Văn bản có hiệu lực 138/2015/TTLT-BTC-BQP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.