• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 02/04/2008
Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012
Số ký hiệu 37/2008/QĐ-TTg Ngày ban hành 12/03/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 02/04/2008
Nguồn thu thập Công báo số 179+180, năm 2008; Ngày đăng công báo 18/03/2008
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.