• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 17/08/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2013
Hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử
Số ký hiệu 09/2008/TT-BCT Ngày ban hành 21/07/2008
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 17/08/2008
Nguồn thu thập Công báo số 435+436, năm 2008 Ngày đăng công báo 02/08/2008
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Thương mại điện tử
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công Thương. Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết hiệu lực do Nghị định số 57/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về thương mại điện tử được thay thế bởi Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 về thương mại điện tử (Theo Quyết định số 8257/QĐ-BCT ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013) Ngày hết hiệu lực 01/07/2013
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.