Đắk Lắk

Địa chỉ:

Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL - Sở Tư pháp Đắk Lắk - Số 04 đường Trường Chinh, thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại:

(0500) 3951.560

Fax:

(0500) 3950172

Email:

stpdaklak@moj.gov.vn - tuphap@daklak.gov.vn

Người chịu trách nhiệm:

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.