• Quyết định 26/2017/QĐ-UBND

  Quyết định về việc quy định thời gian lập lại dự toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; Thời gian gửi báo cáo quyết toán của đơn vị dự toán cấp I và thời gian thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách của cơ quan tài chính các cấp

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 35/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm ý tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đăk Nông

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND

  Đặt tên đường (giai đoạn 2) trên địa bàn thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 32/2017/NQ-HĐND

  Quy định nội dung, mức chi đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND

  Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND ngày 15/10/2010 của HĐND tỉnh Đăk Nông quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 29/2017/NQ-HĐND

  Quy định đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Đăk Nông được vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua ngân hành Chính sách xã hội

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND

  Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến năm 2020

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 và việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã trung hạn và hàng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

  14/12/2017

  01/01/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.