• Quyết định 09/2021/QĐ-UBND

  Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  21/01/2021

  08/02/2021

 • Quyết định 08/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các sở, ban, ngành, các cấp, các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 12tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  19/01/2021

  01/02/2021

 • Quyết định 02/2021/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, thu - nộp, sử dụng và quyết toán Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  13/01/2021

  01/02/2021

 • Quyết định 01/2021/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh

  06/01/2021

  01/02/2021

 • Quyết định 62/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện hồ sơ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

  31/12/2020

  11/01/2021

 • Quyết định 61/2020/QĐ-UBND

  Ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  30/12/2020

  10/01/2021

 • Quyết định 60/2020/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đào tạo sinh viên đại học y, dược chính quy theo địa chỉ sử dụng tỉnh Đồng Nai.

  30/12/2020

  15/01/2021

 • Quyết định 59/2020/QĐ-UBND

  Quy định quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  24/12/2020

  05/01/2021

 • Quyết định 58/2020/QĐ-UBND

  Quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  16/12/2020

  01/01/2021

 • Quyết định 57/2020/QĐ-UBND

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

  16/12/2020

  01/01/2021

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.