• Nghị quyết 199/2010/NQ-HĐND

  Về quy định tạm thời chế độ hỗ trợ đối với những cán bộ hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp (khu phố) từ ngân sách địa phương

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 195/2010/NQ-HĐND

  Về điều chỉnh, bổ sung một số điều Nghị quyết số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

  09/12/2010

  19/12/2010

 • Nghị quyết 196/2010/NQ-HĐND

  Về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2020

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 200/2010/NQ-HĐND

  Về hỗ trợ phát triển sản xuất, sơ chế, tiêu thụ rau, quả an toàn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ năm 2011 đến năm 2015

  09/12/2010

  19/12/2010

 • Nghị quyết 192/2010/NQ-HĐND

  Về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2010; xây dựng dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới tỉnh Đồng Nai năm 2011

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 189/2010/NQ-HĐND

  Về giao chỉ tiêu kế hoạch nguồn vốn thưởng vượt thu ngân sách năm 2009; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2011

  09/12/2010

  19/12/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 185/2010/NQ-HĐND

  Về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  26/10/2010

  05/11/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 184/2010/NQ-HĐND

  Về số lượng và chế độ chính sách cho Đội Dân phòng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  26/10/2010

  05/11/2010

 • Nghị quyết 182/2010/NQ-HĐND

  Về chức danh, một số chế độ chính sách đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động cho các đoàn thể cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  26/10/2010

  05/11/2010

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 183/2010/NQ-HĐND

  Về việc thông qua chức danh, số lượng và chế độ chính sách cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

  26/10/2010

  05/11/2010

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.