• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/11/2018
sửa đổi khoản 1 điều 11 quy định về chế độ nhuận bút thù lao đối với tác phẩm được đăng trên cổng trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bản tỉnh Đồng nai theo quyết định số 29/2015/QĐ-UBND tỉnh ngày 2/10/2015 của YBND tỉnh
Số ký hiệu 46/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 05/11/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 20/11/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Phó Chủ tịch Nguyễn Hòa Hiệp
Phạm vi
  • Tỉnh Đồng Nai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.