• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 27/05/2013
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
Số ký hiệu 28/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 04/04/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 27/05/2013
Nguồn thu thập Công báo số 193+194, năm 2013 Ngày đăng công báo 15/04/2013
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.