• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/07/2017
  • Ngày hết hiệu lực: 19/07/2020
Quy định nội dung và định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Số ký hiệu 55/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành 13/07/2017
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 23/07/2017
Nguồn thu thập Cổng thông tin điện tử Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Chủ tịch Dương Văn Trang
Phạm vi
  • Tỉnh Gia Lai

Thông tin áp dụng

Áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.