• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 28/02/2020
Quy định mức hỗ trợ tiền ăn đối với ngưới được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Số ký hiệu 05/2020/NQ-HĐND Ngày ban hành 28/02/2020
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 28/02/2020
Nguồn thu thập bản chính Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang Chủ tịch Thào Hồng Sơn
Phạm vi
  • Tỉnh Hà Giang

Thông tin áp dụng

Người được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung, gồm: cơ sở y tế; tại cửa khẩu; tại các cơ sở, địa điểm khác để phòng, chống dịch COVID – 19 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định của người có thẩm quyền (không bao gồm người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà).
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.