• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/04/2017
QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và ccr cấu tổ chức của Sờ Y tế
Số ký hiệu Số: 08/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 27/03/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/04/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Chủ tịch Nguyễn Dương Thái
Phạm vi
  • Tỉnh Hải Dương

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.