• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 11/12/2015
Về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, cho ý kiến và quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố
Số ký hiệu 09/2015/NQ-HĐND Ngày ban hành 02/12/2015
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 11/12/2015
Nguồn thu thập Công báo Ngày đăng công báo 04/01/2016
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
  • Xây dựng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND thành phố Hà Nội Chủ tịch Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phạm vi
  • Thành Phố Hà Nội

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.