• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2016
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 26/2009/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/03/2009 Văn bản được ban hành 26/2009/NĐ-CP
01/04/2009 Văn bản có hiệu lực 26/2009/NĐ-CP
01/02/2012 Được bổ sung 113/2011/NĐ-CP Xem tại đây
01/01/2015 Bị bãi bỏ 1 phần 12/2015/NĐ-CP Xem tại đây
01/01/2016 Văn bản hết hiệu lực 26/2009/NĐ-CP
01/01/2016 Bị thay thế 108/2015/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.