• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 21/10/2004
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 173/2004/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
30/09/2004 Văn bản được ban hành 173/2004/NĐ-CP
21/10/2004 Văn bản có hiệu lực 173/2004/NĐ-CP
31/08/2006 Bị bãi bỏ 1 phần 76/2006/NĐ-CP Xem tại đây
31/08/2006 Được bổ sung 76/2006/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.