• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 12/03/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 15/07/2015
Lịch sử hiệu lực: Thông tư liên tịch 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
26/01/2011 Văn bản được ban hành 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT
12/03/2011 Văn bản có hiệu lực 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT
15/07/2015 Văn bản hết hiệu lực 05/2011/TTLT-BVHTTDL-BGTVT
15/07/2015 Bị thay thế 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.