• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2013
  • Ngày hết hiệu lực: 12/09/2017
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 08/2013/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
10/01/2013 Văn bản được ban hành 08/2013/TT-BTC
01/03/2013 Văn bản có hiệu lực 08/2013/TT-BTC
01/09/2014 Được bổ sung 119/2014/TT-BTC Xem tại đây
12/09/2017 Văn bản hết hiệu lực 08/2013/TT-BTC
12/09/2017 Bị thay thế 77/2017/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.