• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/09/2018
  • Ngày hết hiệu lực: 31/12/2018
Sửa đổi, bổ sung Điều 2 và Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 58/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên và Bảng giá các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018
Số ký hiệu 24/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/08/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 07/09/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa
Phạm vi
  • Tỉnh Kon Tum

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Hết hiệu lực theo quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Ngày hết hiệu lực 31/12/2018
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.