• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2013
Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
Số ký hiệu 111/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 30/09/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 15/11/2013
Nguồn thu thập Công báo số 661+662, năm 2013 Ngày đăng công báo 16/10/2013
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Hình sự - hành chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
Lí do hết hiệu lực bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần bởi Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Ngày hết hiệu lực ...
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.