• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 04/10/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 06/04/2015
Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc sở nội vụ tỉnh Kon Tum
Số ký hiệu 37/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 24/09/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 04/10/2010
Nguồn thu thập Công báo số 15+16, năm 2010 Ngày đăng công báo 10/11/2010
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Thi đua, khen thưởng
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Chủ tịch Hà Ban
Phạm vi
  • tỉnh Kontum

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 09/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum Ngày hết hiệu lực 06/04/2015
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.