• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/04/2013
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 05/2013/TT-BTTTT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
05/03/2013 Văn bản được ban hành 05/2013/TT-BTTTT
20/04/2013 Văn bản có hiệu lực 05/2013/TT-BTTTT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.