• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/05/2010
Lịch sử hiệu lực: Chỉ thị 06/2010/CT-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
17/05/2010 Văn bản được ban hành 06/2010/CT-UBND
17/05/2010 Văn bản có hiệu lực 06/2010/CT-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.