• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 21/02/2005
UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 11/2005/CT-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 21 tháng 2 năm 2005

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

Số 11/2005/CT-UB ngày 21 tháng 02 năm 2005 về việc tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất nông lâm nghiệp

Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành và sự nỗ lực của bà con nông dân, nên mối bước vào đầu năm 2005 trên lĩnh vực nông lâm nghiệp đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, toàn tỉnh đã gieo cấy được gần 82.000ha lúa, trên 20.000 ha lạc, trên 10.000 ha ngô...; Công tác tạo giống cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả đạt khá; Tổ chức trồng cây Xuân Ất Dậu đạt kết quả tốt; Phòng chống dịch cúm gia cầm có hiệu quả...

Tuy vậy, trước tình hình hiện nay, dịch cúm gia cầm vẫn phát sinh và lan rộng, thời tiết khí hậu đang diễn biến phức tạp, vùng đồng bằng ven biển âm u, ẩm độ cao, vùng núi tiếp tục khô hạn...

Để sản xuất nông lâm nghiệp năm 2005 đạt được kết quả tốt, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ 15, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, TP Vinh, TX Cửa Lò thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện khẩn số 06/CT.UB.NN ngày 31/01/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của các ngành chuyên môn: Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Y tế, Chi cục Quản lý thị trường, Chi cục Thú Y về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm.

2. UBND các huyện, thành, thị tổ chức rà soát việc thực hiện kế hoạch gieo trồng các cây trồng vụ Xuân 2005 để có phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương mình. Tập trung chỉ đạo trồng mới, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt lưu ý bệnh Đạo ôn trên cây lúa. Hướng dẫn nông dân sử dụng nước hết sức tiết kiệm, nhất là vùng sử dụng nước hồ đập để vừa đảm bảo đủ nước cho lúa Xuân trổ, vừa có nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu - Mùa.

3. Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan để rà soát, đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án thuộc Nghị quyết 17 của Ban thường vụ Tỉnh ủy và các chi tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nghệ An lần thứ 15 thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT, trên cơ sở đó xây dựng phương án cụ thể để thực hiện các chương trình, dự án trong năm 2005.

4. Kiểm tra việc ươm giống Chè, Cà phê, cây ăn quả..., nếu cân đối chưa đủ giống để đảm bảo chi tiêu kế hoạch trồng mối năm 2005 thì phải tiếp tục tổ chức ươm giống đối với những cây trồng còn có điều kiện ươm giống, những cây hết thời vụ ươm giống phải có phương án ký kết hợp đồng với các địa phương khác để có đủ giống; Đồng thời chăm sóc tốt số cây giống đã ươm để đảm bảo có tỷ lệ xuất vườn cao, cây giống tốt.

5. Đối với các cây nguyên liệu: Dứa, Sắn, Mía... phải tranh thủ khi tròi có mưa, đất đủ ẩm để trồng mối, đồng thời tập trung chăm sóc diện tích hiện có nhất là Dứa và Mía để đảm bảo có năng suất cao phục vụ nguyên liệu cho các nhà máy chế biến.

6. Do thời tiết khô hạn, nhất là vùng trung du và miền núi nên việc tổ chức trồng rừng vụ Xuân gặp khó khăn. Trước tình hình đó phải có giải pháp chăm sóc tốt cây giống đã ươm, tranh thủ khi trời có mưa để trồng mới và có phương án cụ thể về giống và kế hoạch trồng mới vụ Thu nhằm đạt chi tiêu kế hoạch trồng mối năm 2005.

7. Các địa phương, đơn vị kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR, xây dựng và triển khai phương án PCCCR năm 2005, đặc biệt quan tầm các khu rừng di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và các rừng thông nhựa. Thực hiện tốt Chỉ thị số 10/2005/CT.UB ngày 18 tháng 02 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2005.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã cửa Lò tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này để đảm bảo sản xuất nông lâm nghiệp năm 2005 đạt kết quả cao nhất.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Đình Chi

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.