• Quyết định 25/2020/QĐ-UBND

  Quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  11/09/2020

  25/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 24/2020/QĐ-UBND

  Quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

  09/09/2020

  01/10/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí Xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

  07/09/2020

  17/09/2020

 • Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

  Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  07/09/2020

  20/09/2020

 • Quyết định 21/2020/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng loại vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

  25/08/2020

  05/09/2020

 • Quyết định 20/2020/QĐ-UBND

  Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

  24/08/2020

  10/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi Điểm d Khoản 1 Điều 11 và Điểm c Khoản 1 Điều 12 Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Nội vụ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh

  07/08/2020

  01/09/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND

  Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý

  23/07/2020

  05/08/2020

 • Nghị quyết 31/2020/NQ-HĐND

  Về việc sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi Điểm a, Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định mức học phí, học phí học các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 của tỉnh Ninh Bình

  23/07/2020

  05/08/2020

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.