• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/09/2015
  • Ngày hết hiệu lực: 28/04/2017
Về tăng cường công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số ký hiệu 19/2015/CT-UBND Ngày ban hành 17/09/2015
Loại văn bản Chỉ thị Ngày có hiệu lực 27/09/2015
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Ninh Thuận Chủ tịch Lưu Xuân Vĩnh
Phạm vi
  • Tỉnh Ninh Thuận

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Ngày hết hiệu lực 28/04/2017
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.