• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 18/02/2018
Sửa đổi một số điều của Quy định về điều kiện an toàn đối với phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 78/2016/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Số ký hiệu 19/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 08/02/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 18/02/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Ninh Thuận Chủ tịch Lưu Xuân Vĩnh
Phạm vi
  • Tỉnh Ninh Thuận

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.