• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 08/04/2018
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định số lượng, chức năng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường, thị trấn và thôn - khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số ký hiệu 27/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành 28/03/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 08/04/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Ninh Thuận Chủ tịch Lưu Xuân Vĩnh
Phạm vi
  • Tỉnh Ninh Thuận

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.