• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/03/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/03/2018
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức
Số ký hiệu 03/2011/TT-BNV Ngày ban hành 25/01/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 11/03/2011
Nguồn thu thập Công báo số 101+102, năm 2011 Ngày đăng công báo 22/02/2011
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.