Phú Yên

Địa chỉ:

68 Lê Duẩn, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại:

057.384.1613

Fax:

057.384.1941

Email:

stpphuyen@moj.gov.vn

Người chịu trách nhiệm:

Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản, Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.