• Quyết định 36/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  21/11/2018

  05/12/2018

 • Quyết định 35/2018/QĐ-UBND

  Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cấp xã và khen thưởng công trình phúc lợi cho huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020

  20/11/2018

  01/12/2018

 • Quyết định 34/2018/QĐ-UBND

  Về việc Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  06/11/2018

  20/11/2018

 • Nghị quyết 26/2018/NQ-HĐND

  Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020

  26/10/2018

  26/10/2018

 • Quyết định 33/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  18/10/2018

  05/11/2018

 • Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  18/10/2018

  30/10/2018

 • Quyết định 31/2018/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, với UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

  18/10/2018

  30/10/2018

 • Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND

  Bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án tuyển chọn học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ngãi cử đi đào tạo trong và ngoài nước giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo

  10/10/2018

  20/10/2018

 • Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND

  Về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

  10/10/2018

  20/10/2018

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.