• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/06/2018
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 03/2018/TT-BXD
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
24/04/2018 Văn bản được ban hành 03/2018/TT-BXD
12/06/2018 Văn bản có hiệu lực 03/2018/TT-BXD
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.