• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 40/2015/TT-BYT
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/11/2015 Văn bản được ban hành 40/2015/TT-BYT
01/01/2016 Văn bản có hiệu lực 40/2015/TT-BYT
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.