• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 13/11/2009
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
Số ký hiệu 157/2009/TT-BTC Ngày ban hành 06/08/2009
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 20/09/2009
Nguồn thu thập Công báo số 393+394, năm 2009 Ngày đăng công báo 21/08/2009
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý thuế, phí và lệ phí
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.