• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/08/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 08/02/2007
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số11/2003/TT-BCA(C11) ngày 03/7/2003 của Bộ Công an về hướng dẫn việc cấp giấy phép và kiểm soát hoạt động của phương tiện vận tải tạm nhập, tái xuất có thời hạn
Số ký hiệu 08/2005/TT-BCA(C11) Ngày ban hành 03/08/2005
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 27/08/2005
Nguồn thu thập Công báo số 12 - 08/2005; Ngày đăng công báo 12/08/2005
Ngành
  • Công an
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Công an Thứ trưởng Lê Thế Tiệm
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư 01/2007/TT-BCA-C11 Quy định về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Ngày hết hiệu lực 08/02/2007
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.