• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/02/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 01/07/2010
Về bán đấu giá tài sản
Số ký hiệu 05/2005/NĐ-CP Ngày ban hành 18/01/2005
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/02/2005
Nguồn thu thập Công báo số 27 Ngày đăng công báo 26/01/2005
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Bổ trợ tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Các trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và doanh nghiệp bán đấu giá tài sản được thành lập theo quy định của Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Nghị định số 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ được tiếp tục hoạt động theo quy định của Nghị định này; Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. mỗi Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và doanh nghiệp bán đấu giá tài sản đang hoạt động theo quy định của Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Nghị định số 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính phủ phải có ít nhất một đấu giá viên theo quy định của Nghị định này.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 17/2010/NĐ-CP Về bán đấu giá tài sản Ngày hết hiệu lực 01/07/2010
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.