• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 07/05/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 25/10/2006
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Số ký hiệu 27/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 19/03/2003
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 07/05/2003
Nguồn thu thập Số 25 Ngày đăng công báo 22/04/2003
Ngành
  • Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định 108/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư Ngày hết hiệu lực 25/10/2006
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.